You are here:-, News-MULTIPLIER EVENT AT LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

MULTIPLIER EVENT AT LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

On October 29 and November 2, 2021, Ljudska univerza Velenje organized two multiplier events as part of the TEACHING FOR THE FUTURE ERASMUS+ project. Due to the pandemic, we decided to organize the event in two days, in the morning and in the afternoon. We invited teachers and school staff, volunteers who work with us, and various local organizations that offer educational content and programmes. We presented the results of the project – online platform and eToolkit. We talked about the method of flipped classroom in science subjects and tools, which we learned about in project training. Attendees presented their views on the impact of digital innovation on teaching.

Na Ljudski univerzi Velenje smo 29. oktobra in 2. novembra 2021 organizirali dva multiplikativna dogodka v okviru iztekajočega se projekta Teaching4future. Zaradi pandemije smo se odločili dogodek organizirati v dveh dneh, v dopoldanskem in popoldanskem terminu. Na dogodek smo povabili učitelje in šolske delavce, prostovoljce, ki sodelujejo z nami, ter različne lokalne organizacije, ki ponujajo izobraževalne vsebine. Prisotnim smo predstavili rezultate projekta – spletno platformo in eToolkit. Pogovarjali smo se o metodi obrnjenega učenje pri naravoslovnih predmetih in orodjih, s katerimi smo se seznanili na projektnem usposabljanju. Prisotni so predstavili svoje poglede na to, kakšen vpliv imajo digitalne novosti na poučevanje.

By | 2021-12-15T19:10:32+01:00 November 2nd, 2021|Categories: Events, News|0 Comments

Leave A Comment